Informacje

1. Organizator:

Aeroklub Częstochowski, ul. Jana Pawła II 101, 42-240 Kościelec

2. Termin i miejsce obozu:

od 10.05 do 18.05.2024 r., lotnisko Rudniki (EPRU)

3. Dane kontaktowe:

Aeroklub Częstochowski, , ul. Jana Pawła II 101, 42-240 Kościelec
e-mail: biuro@aeroklub.czest.pl, numer telefonu: 730 995 769
https://aeroklub-czestochowa.org.pl

4. Dane lotniska:

Lotnisko położone jest ok. 10 km na północny wschód od Częstochowy, w miejscowości Kościelec. Dogodny dojazd autostradą A1 – lotnisko w niewielkiej odległości od węzła Mykanów.
Posiada trzy drogi startowe:
26L/08R – długość 1800 m, szerokość 140 metrów, nawierzchnia trawiasta.
26C/08C – długość 1800 m, szerokość 60 m, nawierzchnia sztuczna.
26R/08L – długość 720 metrów, szerokość 240 metrów, nawierzchnia trawiasta.

Lotnisko posiada drogi kołowania o nawierzchni sztucznej.
Loty szybowcowe za wyciągarką (hol niski do 600 m, hol wysoki powyżej 600 metrów) oraz za samolotem.
Częstotliwość – 121,315 MHz (RUDNIKI RADIO)
Ze względu na rozległość lotniska i znaczny ruch prosimy przed przyjazdem o zapoznanie się z opisem lotniska https://aeroklub-czestochowa.org.pl/lotnisko-rudniki oraz Instrukcją Operacyjną Lotniska dostępną pod adresem https://aeroklub-czestochowa.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/INOP-EPRU.pdf
Uwaga: wszystkie osoby przebywające na Polu Ruchu Naziemnego lotniska Rudniki obowiązane są do noszenia kamizelek odblaskowych! Organizator nie zapewnia kamizelek dla uczestników obozu.

5. Uczestnicy obozu

Uczestnikiem obozu jest osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz wniosła opłatę wpisową .
Obóz przeznaczony jest dla pilotów szybowcowych z ważną licencją, chcących poznać i doskonalić technikę i taktykę przelotów szybowcowych, uzyskać uprawnienia do startów za wyciągarką lub samolotem, doskonalić technikę pilotażu.
Wymagania: ważna licencja, aktualne badania lotniczo-lekarskie oraz inne dokumenty wymagane przepisami lotniczymi. Ważność dokumentów nie może być krótsza niż do 18.05.2024 r.
Wymagania minimalne dla uczestników:
• ważna licencja SPL,
• ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie,
• książka pilota szybowcowego z ważnymi wpisami dotyczącymi KWT i KTP (KWT i KTP można wykonać na miejscu),
• uprawnienie do wykonywania startów za wyciągarką lub/i samolotem (możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień dotyczących rodzaju startu na miejscu),
• uprawnienia do wykonywania lotów na danym typie szybowca, na którym pilot będzie wykonywał loty (możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień na inne typy na miejscu),
• wskazane posiadanie rejestratora lotów lub jako minimum smartfona z zainstalowanym programem XCSoar lub podobnym,
• wskazane posiadanie mapy lotniczej rejonu wykonywania lotów w skali 1:500 000 (organizator w ramach wpisowego zapewnia dla każdego uczestnika obozu mapę topograficzną rejonu lotniska w skali 1:200 000 obejmującą obszar o promieniu ~ 50 km od lotniska)

6. Warunki uczestnictwa

• wniesienie opłaty wpisowej na konto Aeroklubu Częstochowskiego ING Bank Śląski

14 1050 1142 1000 0090 3032 6020,
tytuł przelewu – III Fly Camp Rudniki, imię i nazwisko uczestnika,
• przesłanie formularza zgłoszeniowego na obóz dostępnego na stronie flycamp.pl,
Uwaga: niepełnoletni uczestnicy obozu zobowiązani są dostarczyć zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w obozie (zgoda może być podpisana osobiście w Biurze Obozu lub poświadczona notarialnie).

7. Opłaty

7.1 Wpisowe

Opłata wpisowa wynosi 350 PLN
Wysokość wpisowego nie jest uzależniona od długości pobytu na obozie (z wyjątkiem pobytów jednodniowych)
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
• osłonę meteorologiczną (bezpłatny dostęp do komercyjnych serwisów meteorologicznych),
• salę odpraw,
• bezpłatne hangarowanie szybowców o konstrukcji drewnianej ,
• dostęp do WiFi,
• dostęp do usług poligraficznych (ksero, drukarka) związanych z uczestnictwem w obozie,
• kadrę instruktorską i wykładowców,
• miejsce do spotkań integracyjnych (grill lub ognisko). Organizator zapewnia produkty spożywcze (z wyłączeniem alkoholi) na dwa spotkania integracyjne przy grillu.
• koszulkę okolicznościową i mapę topograficzną rejonu lotniska. Osoby które zgłoszą swój udział po 5 maja 2024 otrzymają koszulkę okolicznościowa w późniejszym terminie.
W przypadku odwołania obozu przez organizatora wpisowe ulega zwrotowi w całości na rachunek bankowy z którego wykonywany był przelew.
W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w obozie przed jego rozpoczęciem nastąpi zwrot wpisowego pomniejszonego o opłatę manipulacyjną w wysokości 100 PLN.

7.2 Opłaty za loty i wynajem sprzętu
Uczestnicy obozu ponoszą opłaty związane z wykonywaniem lotów oraz korzystanie ze sprzętu A.Cz. zgodnie z cennikiem A.Cz dla członków wspierających i zwyczajnych Aeroklubu Częstochowskiego
Cennik dostępny jest pod adresem https://aeroklub-czestochowa.org.pl/cennik-2/szybowce

7.3 Opłaty za nocleg
Aeroklub dysponuje 25 miejscami noclegowymi w hoteliku usytuowanym na terenie lotniska. Pokoje dwu, trzy, cztero i pięcioosobowe. Bezpośrednio przy hoteliku usytuowane jest pole namiotowe.
Przykładowe ceny:
• hotelik z pościelą – 55 PLN/doba
• rozstawienie przyczepy, kampera – 30 PLN/dobę (+15 PLN opłata za każdą osobę (noc) ),
• rozstawienie namiotu – 20 PLN/dobę (+15 PLN opłata za każdą osobę (noc) ),
• przyłącze energetyczne – 20 PLN jednorazowo.
• energia elektryczna płatna wg odczytu licznika
Aeroklub Częstochowski nie zapewnia noclegu dla wszystkich chętnych na terenie lotniska. Rezerwacja dostępnych miejsc noclegowych następuje według kolejności zgłoszeń i wpłaty wpisowego.
Osobom które chcą korzystać z noclegu poza terenem Aeroklubu udostępnimy listę hoteli i miejsc noclegowych w najbliższej okolicy.

7.4 Regulowanie opłat
Uczestnik obozu zobowiązany jest uregulować wszystkie opłaty związane z uczestnictwem w obozie przed jego opuszczeniem. Warunki i sposoby rozliczenia płatności zostaną podane uczestnikom na odprawie organizacyjnej. Na lotnisku istnieje możliwość płatności kartą płatniczą.

8.Sprzęt

8.1 Szybowce
Aeroklub Częstochowski dysponuje szybowcami: Bocian, Puchacz, Junior, Pirat, Jantar Std, Jantar 2B, DG-100. Szybowce te będą udostępnione uczestnikom obozu w miarę możliwości sprzętowych. Preferowany jest udział w obozie z własnym sprzętem. Dodatkowo dla uczestników obozu dostępny będzie dwumiejscowy szybowiec wyczynowy DG 500-2 wraz z instruktorem.

Piloci dysponujący własnym sprzętem zobowiązani są posiadać wszystkie wymagane przepisami dokumenty (w tym polisę OC i NW). Piloci podpisują oświadczenie o sprawności szybowca i posiadaniu kompletu wymaganych dokumentów. Za sprawność sprzętu i prawdziwość danych odpowiada pilot.

8.2 Rodzaje startu
Zapewniamy starty za wyciągarką i samolotem.

9. Parkowanie i hangarowanie

Aeroklub Częstochowski zapewnia bezpłatne hangarowanie dla wszystkich szybowców o konstrukcji drewnianej. Hangarowanie pozostałych szybowców w miarę możliwości, opłata – 30 PLN/dobę. Pierwszeństwo w hangarowaniu mają szybowce dwumiejscowe. Parkowanie przyczepy z szybowcem – bezpłatnie. Parkowanie rozłożonych szybowców na płycie postojowej – bezpłatnie. Organizator nie zapewnia sprzętu do kotwiczenia szybowców.

 

10. Wyżywienie

Na terenie lotniska funkcjonuje kawiarenka zapewniająca posiłki.
Więcej informacji: http://kawiarenka-tazza.pl
Zapisy na posiłki przyjmuje kawiarenka pod telefonem: 782025792
Koszty posiłków ponosi uczestnik.

11. Harmonogram i ramowy plan dnia

• Przyjazd i rejestracja uczestników – od piątku 10.05 godz. 16.00 -20.00
• Rozpoczęcie obozu (odprawa organizacyjna) – sobota 11.05 godz. 8.30
• Zakończenie obozu (odprawa końcowa) – sobota 18.05 godz. 20.00
Ramowy plan dnia
• 8.00 śniadanie,
• 9.00 odprawa,
• 10.00 rozłożenie i wyhangarowanie szybowców
• 11.00 – 18.00 loty
• 19.30 podsumowanie dnia (odprawa). Obiadokolacja dostępna w godz. 15.00 -19.00
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przewidziane jest przeprowadzenie wykładów z taktyki przelotów szybowcowych, bezpieczeństwa lotów i innych związanych z lataniem szybowcowym.

12. Osoby towarzyszące

Serdecznie zapraszamy do przyjazdu na obóz osoby towarzyszące. Na terenie lotniska znajduje się m.in. kawiarenka oraz plac zabaw dla dzieci. Warunki zakwaterowania i wyżywienia dla osób towarzyszących identyczne jak dla uczestników obozu. Osoby towarzyszące nie wnoszą wpisowego oraz nie wypełniają formularza zgłoszeniowego. Dla osób towarzyszących istnieje możliwość wykonania lotu zapoznawczego szybowcem z 15% rabatem.

Scroll to Top