Memoriał

I Memoriał  Szybowcowy im. Marka Małolepszego

Celem Memoriału jest upamiętnienie Marka Małolepszego ( wybitnego pilota szybowcowego, członka Aeroklubu Częstochowskiego) oraz propagowanie szybowcowego latania przelotowego szczególnie wśród młodych pilotów. Memoriał jest formą niezobowiązującego, koleżeńskiego współzawodnictwa.

A. Organizacja Memoriału.

  1. Organizatorem Memoriału Szybowcowego (zwanego dalej memoriałem) jest Aeroklub Częstochowski (zwany dalej organizatorem).
  2. Memoriał zostanie rozegrany w czasie trwania Szybowcowego Obozu Doskonalącego „FlyCamp” w dniach 10-18.05.2024.
  3. Pierwszym dniem lotnym zaliczanym do punktacji Memoriału jest 11.05, ostatnim 17.05.2024.
  4. Liczba uczestników ograniczona jest do 30 pilotów.
  5. Memoriał zostanie rozegrany na lotnisku Rudniki (EPRU).
  6. Piloci którzy chcą uczestniczyć w memoriale muszą być uczestnikami obozu „FlyCamp”.
  7. Udział w Memoriale nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami poza wynikającymi z udziału w obozie „FlyCamp”.
  8. Memoriał zostanie rozegrany na szybowcach klasy Club „A” i Club „B”.
  9. Organizator nie zapewnia szybowców uczestnikom Memoriału.
  10. Memoriał zostanie rozegrany w dwóch kategoriach uzależnionych od nalotu całkowitego na szybowcach liczonego na dzień rozpoczęcia memoriału:

„Junior” – do 200 godzin włącznie,

„Jantar” – powyżej 200 godzin.

B. Piloci

11. Wymagania wobec pilotów:
• posiadanie licencji SPL,
• posiadanie książki pilota z aktualnymi wpisami,
• ważne KWT i KTP na dzień rozpoczęcia Memoriału,
• orzeczenie lotniczo-lekarskie ważne co najmniej do daty zakończenia Memoriału,
• aktualne uprawnienie do startu za samolotem.

 

C. Szybowce

12. Wymagania wobec szybowców:
• ważne wymagane dopuszczenia techniczne,
• ważne ubezpieczenie OC,
• przyczepa umożliwiająca ściągnięcie szybowca w razie lądowania w terenie przygodnym,
• spadochron i akumulator wraz z ładowarką na wyposażeniu,
• sprzęt do kotwiczenia szybowca (organizator nie gwarantuje miejsca w hangarze).

D. Loty

• W miarę warunków pogodowych loty będą się odbywały codziennie.
• Organizator udostępni pilotom punkty zwrotne w postaci pliku *.cup
• Organizator na odprawie porannej w dniu lotnym zaproponuje pilotom co najmniej dwie trasy do wykonania w danym dniu.
• Korzystanie z zaproponowanych tras nie jest obowiązkowe – pilot może wykonać zaplanowany przez siebie lot (punktacja z takiego lotu jest uwzględniana) .
• Pilot uczestniczący w Memoriale zobowiązany jest do posiadania konta na stronie https://gcup.eu oraz zapoznania się z regulaminem punktacji lotów dostępnym na stronie https://gcup.eu/public/index3.php?lpg=napoveda. Omówienie zasad punktacji odbędzie się na odprawie porannej w dniu 11.05.2024.
• Po zakończeniu dnia lotnego pilot zobowiązany jest przesłać zapis lotu na stronę https://gcup.eu
• Pilot nie jest zobowiązany do posiadania certyfikowanego rejestratora lotu (uznawane będą również pliki *.igc zarejestrowane na urządzeniach przenośnych (telefonach itp.) wygenerowane przez aplikacje typu Xcsoar, SeeYou Navigator itp.).
• Plik musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko pilota, prawidłowy typ szybowca, znaki rejestracyjne szybowca, linię startu długości 1 km i metę.
• Dopuszczalny jest start na różnych szybowcach w różnych dniach.
• Do ustalania punktacji stosowana jest punktacja wygenerowana na stronie gcup.eu (w tym punktacja nieoficjalna). Start musi nastąpić z lotniska EPRU.
• Punktację końcową stanowi suma punktów z trzech najwyżej punktowanych przelotów pilota wykonanych w czasie trwania Memoriału.
• Zwycięzcą (w każdej kategorii) jest pilot który zdobył największą liczbę punktów w punktacji końcowej.

E. Nagrody (przyznawane w każdej kategorii)

• I miejsce – puchar i pamiątkowy dyplom (ponadto nazwiska zwycięzców umieszczone zostaną na tablicy umieszczonej przy Pucharze eksponowanym w siedzibie Aeroklubu Częstochowskiego) + zwolnienie z wpisowego na Fly Camp 2025 .
• II miejsce -pamiątkowy medal i dyplom + 50 % rabatu wpisowego na Fly Camp 2025.
• III miejsce – pamiątkowy medal i dyplom + 25 % rabatu wpisowego na Fly Camp 2025.
Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się na odprawie kończącej obóz „FlyCamp” w dniu 18.05.2024.

Scroll to Top